Comunicat de la Comissió Gestora de l’ANC respecte de temes de tresoreria urgents

Benvolguts associats,

essent que ja som ben entrats al mes d’abril en què, l’antic Secretariat en funcions, s’havia compromès a posar en circulació el primer rebut trimestral corresponent a les noves quotes aprovades per l’Assemblea Nacional reunida el passat 10 de març al Palau Sant Jordi, aquesta Comissió Gestora, atenent a aquesta obligació per indicació del Tresorer en funcions, us vol fer avinent que donarem ordre al Banc de Sabadell perquè us sigui carregat en els cc dels associats que així ho han volgut, el primer rebut corresponent al trimestre T2 (d’abril a juny, ambdós inclosos) del 2012.

També volem indicar-vos que tots aquells qui prefereixen ingressar o transferir directament la quota a l’ANC, ho han de fer al següent cc de l’Assemblea Nacional Catalana: 0081 ‐ 0400 ‐ 10 ‐ 0001189023. És imprescindible indicar en el full de l’ingrés: Nom complet; DNI, i Assemblea Territorial a la qual es pertany, fent esment del tipus de quota (normal, reduïda o familiar) i el trimestre al qual es refereix l’ ingrés. EXEMPLE: Josep Blau Serrat. DNI 11111111X. AT. Montsidral. Quota reduïda. T2 ‐ 2012.

Un cop fet l’ ingrés s’ha de fer arribar el comprovant a les oficines de l’ANC, bé per correu postal (Assemblea Nacional Catalana Rocafort 242 bis despatx D/1), o bé per correu electrònic secretariat@assemblea.cat

Si algú vol pagar la seva quota en metàl∙lic, haurà de fer‐ho directament al tresorer de la seva Territorial, el qual li lliurarà el rebut corresponent i s’ocuparà de fer l’ ingrés, en el seu nom, al cc de la Nacional. S’ha d’entendre que l’ingrés sempre s’ha de fer per la totalitat de la quota, ja que les devolucions seran reglades i no admeten variants per tal d’evitar descontrols.

Precisament volem també explicar‐vos que els retorns del 50% de les quotes a les diferents AT, es farà habitualment amb el decalatge suficient per tal d’assegurar que tots els rebuts hagin estat atesos. Aquest decalatge, així com les instruccions per a obrir els cc necessaris de cada Assemblea Territorial per a rebre els retorns, us serà comunicat properament pel responsable de tresoreria electe.

De tota manera, el primer retorn que ara estem organitzant, és possible que s’allargui una mica més, ja que hem d’implementar el corresponent programa informàtic que gestioni una activitat tant complexa i, al mateix temps, hem de regularitzar i posar al dia la situació real d’associats de cada AT i del tipus de quota que correspon a cada un. De tota manera, aquesta serà una tasca prioritària en el vessant administratiu de la nostra associació, i esperem que els gestors encarregats de dur‐la a terme ho podran enllestir en un parell de mesos.

I finalment un prec: si algun associat no vol o no pot pagar la quota corresponent, que ens ho faci saber al més aviat possible per tal d’evitar les despeses de retorn de rebuts (retorns que per sort no són massa nombrosos). Així mateix si algú ha de ser reemborsat d’algun càrrec que se li hagi fet al seu cc, comuniqueu‐vos amb secretaria i us farem el reemborsament directe, evitant així les despeses del retorn bancari.

Ben cordialment,

La Comissió Gestora

Carme Forcadell – Carles Castellanos – Odette Viñas

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

eighteen − 14 =

Seguretat * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.